ZAPOJTE SE

Přihlašování do nového 12. ročníku začíná již v pátek 1. 12. 2017!

Společnost L´Oréal ve spolupráci s organizací UNESCO, s cílem podpořit ženy působící na poli vědy a snaze ocenit jejich úsilí a ukázat jejich kvalitu, vyhlašuje již 12. ročník projektu L’Oréal For Women In Science, zaměřený na ženy vědkyně. Podpora vzdělání, vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni, patří k dlouhodobé strategii společnosti L´Oréal.

Do projektu se mohou přihlásit ženy, vědkyně, které se zaregistrují a vyplní přihlašovací formulář a splní Podmínky pro žadatelky.

Žádost musí obsahovat následující informace a dokumenty:

  • vyplněnou přihlášku
  • kopii diplomu Ph.D.
  • odborný životopis v anglickém jazyce
  • seznam publikací a citace dle Web of Science
  • výčet nejlepších publikací a krátké vyjádření žadatelky v anglickém jazyce o významu v nich publikovaných výsledků
  • popis navrhovaného výzkumu na nadcházejících 12 měsíců po udělení ocenění v anglickém jazyce v maximálním rozsahu 2 strany
  • doporučení nadřízeného vědeckého pracovníka nebo vedoucího vědecké instituce, kde bude projekt realizován (v anglickém jazyce)

V písemné podobě musí být předkládán pouze originál přihlášky s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru (bez příloh výše), kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět.

Originál přihlašovacího formuláře s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru (vygenerované pdf), kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět, je třeba zaslat na Sekretariát České komise pro UNESCO (adresa: Rytířská 31, Praha 1, 110 00, tel: 224 186 126) do 31. ledna 2018 (včetně).

Neúplné žádosti ani žádosti odevzdané po termínu nebudou brány v potaz.