ZAPOJTE SE

Přihlašování do nového, už 11. ročníku právě probíhá!

Pod záštitou světové organizace UNESCO a společnosti L'Oréal odstartoval již 11. ročník ojedinělého projektu Pro ženy ve vědě. Hlásit se mohou české vědkyně, z nichž porota vybere dvě vítězky, které odmění oceněním ve výši 250 000 Kč. Veškeré potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na této webové stránce. Neváhejte a přihlaste se, protože svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy!

Projektu se mohou zúčastnit vědkyně, které:

 • jsou občankami České republiky
 • získaly doktorát v doktorském studijním programu z oblasti Věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, biotechnologie, ekologie atd.) a z oblasti Věd o neživé přírodě (jako jsou fyzika, chemie, matematika, inženýrské vědy, technologie, informační vědy, vědy o Zemi a Vesmíru atd.)
 • přihlášený výzkum budou provádět v České republice
 • ocenění ve výši Kč 250 000 použijí na podporu výzkumu v České republice
 • pro přihlášení odpovídají věkovým kategoriím – do 35 let věku (včetně) a od 36 do 45 let věku (včetně). Kandidátky mohou věku 35 let, resp. 45 let dosáhnout v roce 2017

Pro vstup do přihlašovacího formuláře se prosím zaregistrujte.

Žádost musí obsahovat následující informace a dokumenty:

 • vyplněnou přihlášku
 • kopii diplomu Ph.D.
 • odborný životopis v anglickém jazyce
 • seznam publikací a citací dle Web of Science
 • výčet nejlepších publikací a krátké vyjádření žadatelky v anglickém jazyce o významu v nich publikovaných výsledků
 • popis navrhovaného výzkumu na nadcházejících 12 měsíců po udělení ocenění v anglickém jazyce v maximálním rozsahu 2 strany
 • doporučení nadřízeného vědeckého pracovníka nebo vedoucí vědecké instituce, kde bude projekt realizován (v anglickém jazyce)

Originál přihlašovacího formuláře s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět, je třeba odevzdat na Sekretariátu České komise pro UNESCO (adresa: Rytířská 31, Praha 1, 110 00, tel: 224 186 126) do 31. ledna 2017
Neúplné žádosti ani žádosti odevzdané po termínu nebudou brány v úvahu