Kontaktní informace pro média

Adriana Kalábová
e-mail: adriana.kalabova@amic.cz

Klára Dohnalová
e-mail: klara.dohnalova@amic.cz