Kontaktní informace pro média

Šárka Brožová
e-mail: sarka.brozova@amic.cz

Klára Dohnalová
e-mail: klara.dohnalova@amic.cz