PARTNEŘI

S hrdostí Vám představujeme partnery letošního ročníku.

L´OréalSpolečnost L’Oréal, lídr kosmetického trhu, je s vědou a výzkumem spojená už od svého počátku před více než sto lety: její zakladatel Eugene Schueller byl chemik, který ve své domácí laboratoři připravoval první bezpečné barvy na vlasy. Dnes L’Oréal působí ve více než 130 zemích světa a spadá pod něj 23 globálních kosmetických značek. Do výzkumu a vývoje ročně investuje téměř 600 milionů euro, jedna čtvrtina z toho připadá na pokročilý výzkum. Více na www.loreal.cz.
UnescoOrganizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) je jedna ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. Sídlí v Paříži. Organizace má 195 členských zemí.
Akademie věd ČRAkademie věd České republiky je veřejná neuniverzitní výzkumná instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období. Více na www.cas.cz.