Předsedkyně:

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), členka Vědecké rady AV ČR

 

Členové:

RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

(Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), místopředseda Vědecké rady AV ČR

 

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

(Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  - Parazitologický ústav), rektor  Jihočeské university v Českých Budějovicích

 

Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.

(Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.), místopředseda AV ČR pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd

 

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

(Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), členka Vědecké rady AV ČR

 

RNDr. Jan Šafanda, CSc.

(Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.), místopředseda AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě

 

Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

(Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.), člen Akademické rady AV ČR

 

Mgr. Radka Bordes

(Česká komise pro UNESCO), vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise pro UNESCO


Tomáš Hruška

(L’Oréal Česká republika, s. r. o.), generální ředitel