prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), členka Vědecké rady AV ČR

 

Členové

RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), předseda Vědecké rady AV ČR,

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), ředitel Biologického centra AV ČR, v. v .i.

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Ústav organické a bioorganické chemie AV ČR, v. v. i.), místopředseda AV ČR pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd,

Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), členka Vědecké rady AV ČR, ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), místopředseda AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě,

prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.),

Mgr. Radka Bordes (Česká komise pro UNESCO), vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise pro UNESCO