PODMÍNKY PRO ŽADATELKY

 

JAK ZÍSKAT OCENĚNÍ

Je to skutečně jednoduché, stačí se zaregistrovat a vyplnit přihlašovací formulář zde. Cesta za oceněním je pak plně otevřená. Přihlášky do 11. ročníku projektu bude možno vkládat od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017.

Po podání přihlášky a jejím přijetí se odborná porota pustí do vyhodnocení přihlášených projektů. Z prvního kola vzejdou finalistky, které v dubnu svůj projekt osobně představí porotě. Dvě vítězky pak budou vyhlášeny a oceněny na květnovém slavnostním galavečeru.

Informace o ocenění

 • Budou udělena nejvýše 2 (dvě) finanční ocenění vědeckým pracovnicím, ženám se státním občanstvím České republiky,
  na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti Věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, biotechnologie, ekologie atd.) a v oblasti Věd o neživé přírodě
  (jako jsou fyzika, chemie, matematika, inženýrské vědy, technologie, informační vědy, vědy o Zemi a Vesmíru atd.), přičemž výzkum bude prováděn v České republice.
 • Každé ocenění bude ve výši 250 000 Kč a bude použito na výzkum v České republice.
 • Ocenění budou přidělována ženám vědkyním, jež získaly doktorát v doktorském studijním programu.
 • Pro přihlášení byly stanoveny dvě věkové kategorie – do 35 let věku (včetně) a od 36 do 45 let věku (včetně)
 • Vybrané příjemkyně ocenění obdrží na slavnostním veřejném udělování ocenění (v květnu 2017 – přesné datum a místo budou stanoveny).

Žádosti o ocenění

Žádosti musí být předkládány v elektronické verzi na oficiálních přihláškových formulářích, jež budou od 1. prosince 2016
k dispozici na www.prozenyvevede.cz. V písemné podobě musí být předkládán pouze originál přihlášky s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět. Originál přihlášky je třeba odevzdat na Sekretariátu České komise pro UNESCO, Praha 1, Rytířská 31, Praha 1.

Žádost musí obsahovat následující informace a dokumenty:

 • vyplněnou přihlášku
 • kopii diplomu Ph.D.
 • odborný životopis v anglickém jazyce
 • seznam publikací a citace dle Web of Science
 • výčet nejlepších publikací a krátké vyjádření žadatelky v anglickém jazyce o významu v nich publikovaných výsledků
 • popis navrhovaného výzkumu na nadcházejících 12 měsíců po udělení ocenění v anglickém jazyce v maximálním rozsahu
  2 strany
 • doporučení nadřízeného vědeckého pracovníka nebo vedoucího vědecké instituce, kde bude projekt realizován (v anglickém jazyce)

Originál přihlašovacího formuláře s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět, je třeba odevzdat na Sekretariátu České komise pro UNESCO (adresa: Rytířská 31, Praha 1, 110 00, tel: 224 186 126) do 31. ledna 2017.

Neúplné žádosti ani žádosti odevzdané po termínu nebudou brány v úvahu.