Laureátky L´Oréal Pro ženy ve vědě 2016

RNDr. KLÁRA ŘEHÁKOVÁ, Ph.D.

Klára pracuje v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích a projektu se zúčastnila poprvé.

Název vítězného projektu: Biologické půdní krusty – zdroj nebo úložiště uhlíku?
Předkládaný projekt se věnuje biologickým půdním krustám, které jsou významnou součástí pouští. Cílem projektu je zjistit jejich biologické složení, význam a funkci pro ekosystém. Nejdůležitějším úkolem je pak zjistit, zda jsou biologické půdní krusty zdrojem nebo úložištěm organického uhlíku v koloběhu uhlíku na zemi.

 

RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.

Martina působí na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v Praze a do projektu se přihlásila již potřetí.

Název vítězného projektu: Sexuální nebo asexuální draci? Molekulární pohled na způsob určení pohlaví u varana komodského.
To, jestli se z vajíčka vylíhne samec nebo samice je zásadní pro zachování vyrovnaného poměru pohlaví a tady pro přežití populace ve volné přírodě. Projekt je zaměřen na prozkoumání molekulární podstaty způsobu určení pohlaví. A to konkrétně
u varana komodského, největšího žijícího ještěra na planetě, u kterého občas probíhá nepohlavní (asexuální) rozmnožování, kdy samice naklade vejce bez přítomnosti samce. Mláďata jsou pak výhradně samci. Jedním z cílů bude vysledovat, jaká je genetická variabilita takto vzniklých samců. Projekt přinese významné vědecké poznatky o evoluci pohlavních chromosomů a zároveň praktické výstupy využitelné v chovu a záchraně tohoto ohroženého druhu.