ROČNÍK 2016

Nejlepší české vědkyně oslavily jubileum a spolu s významnými hosty se svým podpisem připojily ke světovému Manifestu

Během slavnostního vyhlášení jubilejního desátého ročníku projektu L'Oréal Pro ženy ve vědě v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze byly oceněny dvě talentované vědkyně za jejich výjimečné projekty na poli české vědy. Celosvětově probíhající projekt se koná pod záštitou organizace UNESCO a odborným garantem v České republice je Akademie věd ČR. V letošním jubilejním roce byl navíc představen celosvětový Manifest pro ženy ve vědě, který přímo na místě podepsal velvyslanec Francie v České republice Jean-Pierre Asvazadourian a další významní hosté.

Do letošního ročníku zapojilo 49 českých vědkyň. Do samotného finále se jich probojovalo celkem 13. Vědkyně soupeřily ve dvou kategoriích – do 35 let věku včetně a od 36 do 45 let. Své projekty autorky obhajovaly v dubnu osobně před odborníky z Akademie věd ČR a zástupci České komise pro UNESCO. Z každé kategorie vzešla jedna výherkyně. Obě hrdé laureátky si na galavečeru dne 23. května v Praze převzaly ocenění v hodnotě čtvrt milionu korun, a to shodně za projekty z výzkumné oblasti biologie.

Manifest pro ženy ve vědě (For Women in Science Manifesto) byl poprvé představen letos v rámci osmnáctého ročníku předávání cen L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě dne 24. března v Maison de la Mutualité v Paříži. Manifest zaštiťuje názorovou kampaň, jejímž cílem je mobilizovat vědeckou obec, institucionální i širokou veřejnost k rychlejšímu tempu změn, které by zlepšily situaci žen ve vědě. Jean-Paul Agon, Irina Bokova a předsedkyně letošní poroty, laureátka ocenění Pro ženy ve vědě v jednom z předchozích ročníků a držitelka Nobelovy ceny, Elizabeth Blackburn, společně na pódiu podepsali text Manifestu. K nim se připojily laureátky letošního ročníku a kategorie mezinárodních mladých talentů (International Rising Talents) a celá řada přítomných osobností; to vše s cílem zvýšit viditelnost a veřejnou podporu, aby zúčastnění mohli společně pracovat v zájmu lepší genderové vyváženosti na poli vědy.

 

6 cílů Manifestu #FORWOMENINSCIENCE

1) Podporovat mladé dívky při výběru vědecky orientované profesní dráhy.

2) Bourat bariéry, které ženám ve vědě brání budovat si dlouhodobou vědeckou kariéru.

3) Prioritizovat přístup žen k seniorním a vedoucím pozicím ve vědě.

4) Společně se širokou veřejností oslavovat přínosy žen ve vědě pro vědecký pokrok a společnost.

5) Zajistit genderovou vyváženost prostřednictvím participace a leadershipu na vědeckých sympoziích a komisích, například na konferencích, ve výborech a správních radách.

6) Propagovat mentoring a networking pro mladé vědkyně pro jejich plánování a budování vědecké profesní dráhy, která naplňuje jejich očekávání.


Připojte se ke kampani i Vy a podepište Manifest zde: www.forwomeninscience.com

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016

Pro ženy ve vědě ročník 2016