Laureátky L´Oréal Pro ženy ve vědě 2015

Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

Eva pracuje na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v Brně. Její dlouhodobý výzkum zjišťuje, jak lze ovlivnit řízení osudu buněk. V praxi Eva studuje apoptické molekuly, které ovlivňují buněčnou smrt. Tyto molekuly hrají velkou roli v rozhodovacích procesech, tedy zda půjde buňka do apoptózy (smrti) nebo jestli bude diferencovaná. Tato oblast je atraktivní především pro nádorové biology.

K tématu žen ve vědě Eva říká:
„Ženský element ve vědeckém prostředí jsem nikdy výrazně neřešila, spíš hodnotím vědce podle toho, jak se staví k vědeckým problémům nebo k otázkám celkově. To znamená, jak vědci mozek takzvaně jiskří. Já mám ráda jiskřivé mozky, nikoli ty, kde se jen líně převaluje energie. A je mi celkem jedno, jestli je to muž nebo žena, ale je vidět, že se tam vytváří něco nového, nové myšlenky, názory a podobně.“

 

RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.

Eva působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem nových metod zápisu informace v magnetických materiálech. V dnešní době totiž existuje značný rozdíl mezi rychlostí, s jakou je informace v počítačích zapisována a zpracovávána. Ve svém projektu se věnuje novým technologiím a způsobům, jak tuto informaci uchovávat na výrazně kratších škálách.

Eva jako vědkyně mladým ženám vzkazuje:
„Mladým ženám pohybujícím se na poli vědy bych poradila vydržet a vytrvat. Přítomnost žen ve vědeckém kolektivu přináší rozmanitost, která je pro fungování vědeckého kolektivu důležitá, proto by se mladé vědkyně neměly nechat odradit případným počátečním neúspěchem.“