Laureátky Stipendia L´Oréal Pro ženy ve vědě 2014

RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D.

Dagmara pracuje na Katedře biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.
Její dlouhodobý výzkum se zabývá interakcemi mezi rostlinami a mikroorganismy. Se svým vědeckým týmem Dagmara zkoumá bakterie, které dokáží pozitivně ovlivňovat růst a vitalitu rostlin. Jako modelový organismus využívá bezkořenovou rostlinu – bublinatku.
K tématu žen ve vědě Dagmara říká:
„Přítomnost žen ve vědě je velmi důležitá, protože ženy přinášejí jiný pohled na vědu a výzkumné problémy. Svět má momentálně mnoho naléhavých globálních témat, které je nutné řešit, a ženský přístup je leckdy přínosný.“

 

RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D.

Kateřina se věnuje studiu optiky na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR.
Zabývá se výzkumem pevných látek a nanomateriálů a do projektu se přihlásila s materiálovým výzkumem křemíkových nanočástic. Ty jsou zajímavé tím, že na rozdíl od běžného křemíku mohou relativně dobře svítit. V praxi by se daly křemíkové nanočástice využít v elektronických obvodech (například do počítačů a dalších elektronických zařízení) nebo by mohly být využity pro značkování buněk.
Kateřina jako vědkyně a současně matka malé holčičky mladým ženám vzkazuje:
„Pokud se chcete věnovat vědě, obrňte se trpělivostí a nevzdávejte se. Rovnoměrně rozdělit čas mezi rodinu a vědeckou práci může být sice obtížné, ale když budete mít podporu svého okolí, dá se zvládnout vše.“


 

Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.

Zuzana pracuje na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a zabývá se zoologií.
Do projektu se přihlásila s výzkumem zaměřeným na studium energetických nákladů regenerace tkání, konkrétně na příkladu regenerace ocasu u ještěrů.
Zastoupení žen ve vědě oceňuje: „Smíšené týmy jsou dle mého názoru více tvůrčí v hledání způsobů, jak dosáhnout vytyčeného cíle.“
Zuzana ctí lidové motto: Líná pusa, holé neštěstí.
„Ve vědě, a nejenom v ní, je velmi důležité nebát se zeptat, komunikovat a debatovat nad otázkami. Jen díky tomuto postupu je možné dosáhnout výsledků nejen na poli pracovním, ale i v osobním životě.“