Laureátky Stipendia L´Oréal pro ženy ve vědě 2013

Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.

působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Její dlouhodobý výzkum a současně soutěžní projekt aplikuje kombinatoriku na slovech v kryptologii. V praxi se jedná o generování náhodných čísel v tzv. hašovacích funkcích neboli přiřazování dlouhé zprávě krátký otisk. „Obě tato témata jsou v současné době velmi aktuální. Navíc jak generátory náhodných čísel, tak hašovací funkce jsou oblasti kryptologie, které se používají v praxi, například u zabezpečení kreditních karet nebo digitálních podpisů,“ vysvětluje svůj výzkum Lubomíra.

 

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

se věnuje výzkumu na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Martina Čečková se zabývá lékovými transportéry – proteiny v buněčných membránách, které chrání naše tkáně před případným toxickým účinkem. „Konkrétně zkoumáme transportéry, které jsou přítomné v placentě a chrání plod před toxickými látkami v těle těhotné ženy. Zároveň sledujeme interakci léčiv s lékovými transportéry, které jsou v nádorových buňkách.“


 

MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

pracuje na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole. Soutěžní projekt Evy Fraňkové zkoumá defekty imunity: „K výzkumu chceme použít tzv. sekvenování nové generace. Výstupem by měla být identifikace nových genů, zodpovědných za imunodefekty, ale také velké zrychlení diagnostiky, což je klíčové především pro ty nejtěžší formy onemocnění v kojeneckém věku.“