ROČNÍK 2013

České vědkyně pracují na kvalitních projektech

Již sedmým rokem udělila odborná porota složená ze zástupců Akademie věd ČR, České komise při UNESCO a společnosti L´Oréal ČR stipendium ve výši 250 000 korun třem nejlepším vědkyním. Do projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě se přihlásilo celkem 34 kandidátek.

„Přihlášené projekty si drží konstantně vysokou úroveň. Rozhodně se vyplatí po prvním neúspěchu znovu na projektu zapracovat, pokračovat ve výzkumu a do programu se znovu přihlásit. Dvě ze tří stipendií v hodnotě 250 000 Kč letos vybojovaly dámy, které se v užším výběru objevily již v loňském roce. Je evidentní, že práce všech mladých vědkyň, které se dostaly do finále, mají své místo mezi předními výzkumy, které se v České republice realizují,“ dodává k sedmému ročníku prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., předsedkyně odborné poroty.