Laureátky Stipendia L´Oréal pro ženy ve vědě 2012

RNDr. Zuzana Kratinová, Ph.D.

pracuje v geofyzikálním ústavu AV ČRDo programu se přihlásila s projektem zaměřeným na studium strukturního záznamu magmatických hornin. Ke svému projektu Zuzana říká: „Pyroklastické toky, jsou specifické svou vysokou teplotou, rychlostí a patří mezi nejnebezpečnější z vulkanických oblastí. Smyslem projektu je vyzkoumat jak horniny tekly a jak se deformovaly, což napomůže k pochopení katastrofických kolapsů těchto toků.“

 

Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

z Ústavu biologie obratlovců AV ČRDruhá oceněná se do programu přihlásila s projektem, který zkoumá syndrom bílého nosu u zimujících netopýrů. Ke svému projektu Natália povídá: „Syndrom bílého nosu, je infekční onemocnění, kvůli kterému masivně umírají netopýři v Severní Americe. Cílem projektu je zjistit jaké geny umožňují netopýrům v Evropě s tímto onemocněním přežívat. Chceme pomoci najít populaci, která by byla vhodná k znovu osazení oblastí v Severní Americe, kde netopýři již zcela vymizeli.“


 

RNDr. Karolína Pecková Ph.D.

působí na katedře analytické chemie PřF UK PrahaTřetí z oceněných vědkyň získala stipendium za projekt, který je zaměřen na využití elektrochemických metod pro charakterizaci a aplikace supramolekulárních systémů na bázi žlučových kyselin. O svém projektu Karolína říká: „Na principu molekulárního rozpoznávání lze tyto supramolekuly použít pro detekci organických analytů v oblasti medicíny, farmacie s využitím senzorů na bázi vybraných elektrod.“