Laureátky Stipendia L´Oréal pro ženy ve vědě 2011

RNDr. Alena Krejčí, Ph.D.

z Přírodovědecké fakulty JČU a Biologického centra AV ČR Do programu se přihlásila s projektem zkoumajícím buněčné signalizace. Blíže jej vysvětluje: „Buněčná signalizace je chemický jazyk, který buňky používají k tomu, aby se mezi sebou domluvily a získaly informace o tom, co se děje v jejich prostředí. My se snažíme zjistit, jak úroveň metabolismu ovlivňuje tuto signalizaci. Projekt, který jsem navrhla, se zabývá zobrazovací metodou umožňující sledovat hladinu metabolismu a korelovat ji s úrovní signalizace v buňkách.“.

 

Ing. Markéta Tesařová Ph.D.

působí na 1. lékařské fakultě UK Praha Druhá oceněná se do programu přihlásila s projektem, který se zabývá charakterizací nového proteinu nezbytného pro správné fungování buněčných organel mitochondrií a dostatečnou produkci energie v buňkách. O svém projektu říká: „Mitochondrie jsou buněčné organely, jejichž hlavní funkcí je přeměna energie uvolněné z živin do molekuly ATP, formy energie dále využitelné buňkou. Mitochondriální onemocnění jsou způsobeny nedostatečnou produkcí ATP mitochondriemi a tvoří heterogenní skupinu chorob, které se mohou projevit ihned po narození nebo kdykoliv později až do dospělosti. Výsledky projektu by měly přispět k objasnění patogenních mechanismů tohoto onemocnění a zlepšit tak péči o pacienty.“

 

RNDr. Hana Vaisocherová Ph.D.

z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR Třetí z oceněných vědkyň získala stipendium za projekt, který si klade za cíl vyvinout optický senzor na bázi plazmové resonance umožňující včasnou a rychlou detekci nebezpečných látek v potravinách. O vědecké práci říká: „Klíčovým bodem tohoto soutěžního projektu je vyvinout metodu ukotvení receptorů na povrch biočipů, které by výrazně zvýšily citlivost a přesnost detekce škodlivých látek.“