Laureátky L´Oréal Pro ženy ve vědě 2010

Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni s prací Fučík Spektrum and Systems with Jumping Nonlinearities

Mgr. Jana Humpolíčková, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha s prací Dynamic Saturation Optical Microscopy, Employing Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy in the study of membrane rafts

RNDr. Marie Kalbáčová, Ph.D. z Ústavu dědičných metabolických poruch, 1. LF UK, Praha Cell interactions with nano-materials – New perspectives for implant medicine and bioelectronics