Laureátky L´Oréal Pro ženy ve vědě 2008

Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN s prací New methods of molecular biology and clinical chemistry togerhet with futher clinical observation of the studied cohort

Mgr. Jana Roithová, Ph.D. z Katedry organické a jaderné chemie PřF UK s prací Bond-forming reaction of dications: A new route to large hydrocarbons in Titan's ionosphere?

RNDr. Petra Šauli, Ph.D. z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. s prací Variability of the ionospheric systém in midlatitudes