Laureátky L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2018

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
pracuje v Ústavu imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a v biotechnologické společnosti Sotio.

Název vítězného projektu: Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění

Jitka Palich Fučíková se dlouhodobě zabývá problematikou imunogenní buněčné smrti a její rolí v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. „Klíčovou molekulou imunogenní buněčné smrti je kalretikulin, tedy protein, který se za fyziologických podmínek nachází uvnitř národové buňky a během imunogenní apoptózy dochází k jeho vystavení na buněčném povrchu, zde pak hraje klíčovou roli v procesu aktivace specifické imunitní odpovědi“, vysvětluje Palich Fučíková. Studie identifikovala kalretikulin jako prognostický biomarker u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a akutní myeloidní leukémií.

 

 

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
působí ve výzkumném ústavu CEITEC na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde se věnuje oblasti mikrobiologie.

Název vítězného projektu: Genetická promiskuita bakterií rezistentních k antibiotikům: příběh o úspěšné evoluční souhře chromozomu a plazmidu

Monika Dolejská se do projektu přihlásila s prací, v níž zkoumá patogenní kmeny bakterie Escherichia coli vyvolávající závažná onemocnění u člověka a zvířat. „Výskyt těchto kmenů narůstá, šíří se po celém světě a nacházíme je také v prostředí. Jedním z klíčových mechanismů, který pravděpodobně stojí za úspěchem těchto kmenů, jsou výhodné interakce mezi bakteriálním chromozomem a přídatnou genetickou informací ve formě plazmidové DNA. Cílem projektu je přinést nové informace o vlastnostech a rysech patogenních kmenů bakterií,“ uvádí Dolejská.

Laureátky L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2018

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. pracuje v Ústavu imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a v biotechnologické společnosti Sotio.

Název vítězného projektu: Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění

Jitka Palich Fučíková se dlouhodobě zabývá problematikou imunogenní buněčné smrti a její rolí v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. „Klíčovou molekulou imunogenní buněčné smrti je kalretikulin, tedy protein, který se za fyziologických podmínek nachází uvnitř národové buňky a během imunogenní apoptózy dochází k jeho vystavení na buněčném povrchu, zde pak hraje klíčovou roli v procesu aktivace specifické imunitní odpovědi“, vysvětluje Palich Fučíková. Studie identifikovala kalretikulin jako prognostický biomarker u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a akutní myeloidní leukémií.

 

 

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. působí ve výzkumném ústavu CEITEC na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde se věnuje oblasti mikrobiologie.

Název vítězného projektu: Genetická promiskuita bakterií rezistentních k antibiotikům: příběh o úspěšné evoluční souhře chromozomu a plazmidu

Monika Dolejská se do projektu přihlásila s prací, v níž zkoumá patogenní kmeny bakterie Escherichia coli vyvolávající závažná onemocnění u člověka a zvířat. „Výskyt těchto kmenů narůstá, šíří se po celém světě a nacházíme je také v prostředí. Jedním z klíčových mechanismů, který pravděpodobně stojí za úspěchem těchto kmenů, jsou výhodné interakce mezi bakteriálním chromozomem a přídatnou genetickou informací ve formě plazmidové DNA. Cílem projektu je přinést nové informace o vlastnostech a rysech patogenních kmenů bakterií,“ uvádí Dolejská.

Laureátky L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2018

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. pracuje v Ústavu imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a v biotechnologické společnosti Sotio.

Název vítězného projektu: Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění

Jitka Palich Fučíková se dlouhodobě zabývá problematikou imunogenní buněčné smrti a její rolí v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. „Klíčovou molekulou imunogenní buněčné smrti je kalretikulin, tedy protein, který se za fyziologických podmínek nachází uvnitř národové buňky a během imunogenní apoptózy dochází k jeho vystavení na buněčném povrchu, zde pak hraje klíčovou roli v procesu aktivace specifické imunitní odpovědi“, vysvětluje Palich Fučíková. Studie identifikovala kalretikulin jako prognostický biomarker u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a akutní myeloidní leukémií.

 

 

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. působí ve výzkumném ústavu CEITEC na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde se věnuje oblasti mikrobiologie.

Název vítězného projektu: Genetická promiskuita bakterií rezistentních k antibiotikům: příběh o úspěšné evoluční souhře chromozomu a plazmidu

Monika Dolejská se do projektu přihlásila s prací, v níž zkoumá patogenní kmeny bakterie Escherichia coli vyvolávající závažná onemocnění u člověka a zvířat. „Výskyt těchto kmenů narůstá, šíří se po celém světě a nacházíme je také v prostředí. Jedním z klíčových mechanismů, který pravděpodobně stojí za úspěchem těchto kmenů, jsou výhodné interakce mezi bakteriálním chromozomem a přídatnou genetickou informací ve formě plazmidové DNA. Cílem projektu je přinést nové informace o vlastnostech a rysech patogenních kmenů bakterií,“ uvádí Dolejská.