ROČNÍK 2018

12. ročník projektu L´Oréal-UNESCO ovládly vědkyně zkoumající nádorová onemocnění a antibiotickou resistenci

Jaká je role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí při léčbě rakoviny plic a leukémie? Co stojí za narůstající odolností bakterie Escherichia coli vůči antibiotikům? Odpovědi na tyto otázky naleznete ve výzkumech vítězek 12. ročníku L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě – PhamDr. Jitky Palich Fučíkové, Ph.D. a Doc. RNDr. Moniky Dolejské, Ph.D. Ocenění ve výši 250 tisíc Kč si převzaly 4. června v Buquoyském paláci, sídle Francouzské ambasády.

Galavečer doplnila panelová diskuze věnovaná postavení žen ve vědě v Evropě. Debaty se zúčastnila socioložka Marcela Linková, biochemička Zuzana Macek Jílková, laureátka projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2012 Natálie Martínková a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. „Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě stagnuje, v roce 2015 působilo ve vědeckém prostředí pouhých 26,9 % žen, což je od roku 2005 vůbec nejnižší hodnota. V čele výzkumných vysokoškolských institucí a dalších institucí výzkumu a vývoje jako jsou grantové agentury, Rada vysokých škol nebo Rada pro výzkum, vývoj a inovace stojí jen 10 % žen,“ upozorňuje Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 57 českých vědkyň, přičemž do dubnového finále, kde byly projekty posuzovány odbornou porotou složenou ze zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a společnosti L´Oréal, jich postoupilo 14. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – do 35 let věku včetně a od 36 do 45 let. „Cílem projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně na jejich profesionální dráze. Tato finanční pomoc může být využita libovolně, ať už na samotný vědecký projekt, anebo na jakoukoliv materiální či nemateriální podporu na jejich vědecké kariéře,“ říká o projektu generální ředitel společnosti L´Oréal Česká republika Tomáš Hruška.

ForWomenInScience_2018 ForWomenInScience_2018 ForWomenInScience_2018 ForWomenInScience_2018 ForWomenInScience_2018 ForWomenInScience_2018